Futrinkacucca Webáruház - Kutya-Macska Tápfutár | Kutyatáp | Macskatáp | Kiegészítők | Felszerelések | Ápolás

Telefon: 06 20 3104964, e-mail: info@futrinkacucca.hu

 

A Megrendelés elküldésével és annak az Üvegkutya Kft. által történt visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az Üvegkutya Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi pontok szerinti feltételekkel:

A Szállító köteles futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefax útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

A Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, és a számlán feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, illetve előre a Szállító bankszámlájára átutalni.

Az Üvegkutya Kft. megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a 17/1999. és a Ptk. szerint vállaljuk a felelősséget. A vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől. Az Üvegkutya Kft. ugyancsak nem vállal felelősséget azért, ha megrendelést részben vagy egészben önhibáján kívül (pl. készlethiány) nem tudja teljesíteni; ilyen esetekben az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére.

A Vevő a vásárlástól az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ebben az esetben azonban a vevő köteles az eredeti csomagolásban, vagy bontatlan állapotban az árut a Szállítónak visszaszolgáltatni, és viselni az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. E visszavásárlási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Vevő hibás teljesítés miatt áll el a szerződéstől.

Felek kötelezik magukat, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Megállapodnak abban, hogy amennyiben jogvitájukat békés úton nem tudják rendezni, úgy a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

Az Üvegkutya Kft. a Vevők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat alvállalkozóinak (szállítmányozó) átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni vagy más harmadik személyek részére továbbadni.


Adatvédelmi elvek

Weboldalunk Vásárlóinak és Látogatóinak adatait szigorúan diszkréten kezeljük.

Cookie
A Cookie kisebb adatállomány, melyet a FutrinkaCucca.hu webáruház látogatójának számítógépén helyez el és a weboldal látogatójára vonatkozó információkat tartalmazza. A cookie-k használatából eredő személyes információkat nem adjuk át semmilyen harmadik félnek.

Regisztrációs adatok
Látogatóinknak a regisztráció folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében kérjük be és tároljuk. Ügyfélszolgálatunk az Ön által megadott adatokat arra használja, hogy indokolt esetben felvegye Önnel a kapcsolatot. Vásárlóink adatait harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk át. (Kivételt képez ez alól a szállítmányozó, lásd fent.)

A felhasználói információk módosítása
Regisztrált Ügyfeleink az oldalainkon megadott adatokat bármikor megváltoztathatják a "adatok módosítása" menüpont alatt. Külön kérésre az adatokat töröljük nyilvántartásunkból. A Hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, és bármikor lemondható.

Országos házhozszállítás